Kierownik/Higienistka stomatologiczna Magdalena Romatowska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku administracja, natomiast w OptimDent pracuję na stanowisku asystentki stomatologicznej –  tak naprawdę już w momencie, gdy podjęłam kurs z zakresu pomocy stomatologicznej, zrozumiałam, że właśnie w tej dziedzinie czuję się najlepiej. Jest to praca, która daje mi wiele satysfakcji oraz motywuje mnie do stałego podnoszenia kwalifikacji. Moim aktualnym celem zawodowym jest możliwość wykonywania samodzielnych zabiegów z zakresu profilaktyki stomatologicznej, w związku z czym w najbliższym czasie mam zamiar kontynuować naukę oraz poszerzać moją widzę na kierunku higienizacja stomatologiczna. W mojej pracy kieruję się indywidulanym podejściem do Pacjenta, dążę do zapewnienia mu komfortu podczas wizyty oraz staram się być najlepszym wsparciem dla stomatologa.

Wolne chwilę poświęcam rodzinie, która jest dla mnie najważniejsza i spotkaniom z przyjaciółmi. Sport również zaczyna być dla mnie ważnym aspektem w życiu. Wieczorne bieganie to czas, który mogę poświęcić na osobiste przemyślenia.

Dziedziny stomatologii:

  • Skaling
  • Piaskowanie
  • Fluoryzacja
  • Instruktaż mycia zębów