Stomatolog Endodonta Michał Culicki

Lekarz dentysta Michał Culicki

Studia stomatologiczne ukończył w 2015 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od początku drogi zawodowej rozwijający umiejętności w zakresie nowoczesnej endodoncji mikroskopowej.

Obecnie specjalizuje się w leczeniu pełnego spektrum przypadków endodontycznych, w tym najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych przypadków leczenia powtórnego, powiązanego z usuwaniem wkładów i fragmentów odseparowanych narzędzi oraz odnajdywaniem dodatkowych i zobliterowanych kanałów.

Zajmuje się również odbudową zębów z użyciem nowoczesnych rozwiązań protetycznych, charakteryzujących się możliwie minimalną ingerencją w strukturę zębów, co w efekcie wpływa pozytywnie na długoczasowe powodzenie leczenia oraz obniża koszty wykonywanych procedur.

Uczestnik licznych kursów i konferencji z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji mikroskopowej, endoprotetyki, protetyki uzupełnień stałych.

Zawsze skupiony na jakości wykonywanej pracy, precyzyjny, wnikliwy. Dba o to, by wszystkie kwestie dotyczące toku leczenia oraz wykonywanych zabiegów stały się dla pacjenta jasne i zrozumiałe.

Dziedziny stomatologii:

  • Endodoncja (leczenie kanałowe pod mikroskopem)