Chirurg szczękowo twarzowy w Warszawie

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Paweł Kulesza

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył w 2009 roku. Staż podyplomowy odbył w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie. W latach 2009-2010 pracował jako wolontariusz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii.

W roku 2012 rozpoczął specjalizację z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale doskonali swoje umiejętności i wzbogaca doświadczenie zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i  konferencjach naukowych. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszko-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Stomatologicznej  i Implantologii. W OptimDent zajmuje się zabiegami z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.

 

Dziedziny stomatologii:

  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantologia
  • Usuwanie zatrzymanych ósemek

Kursy i szkolenia

DataNazwa szkoleniaOrganizator
2016-08-22Okluzja Ilek. stom. Jacek Głębocki Mentor Kois Center
2015-07-09Odbudowy protetyczne na implantach - stopień II dla zaawansowanychStomatologia Pietruscy
2015-05-16Kurs implantologiczny I stopnia dla lekarzy dentystówBego
2015-04-24Plastyczna chirurgia perio-implantologicznaWydawnictwo Kwitesencja
2015-03-20Wydłużanie koron zębowychStomatologia Pietruscy
2015-03-12Zastosowanie nowoczesnych elementów retencyjnych systemu Rhein' 83 w leczeniu protetycznym i implantologicznym. Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w codziennje praktyce klinicznej.Holtrade
2014-11-22Art of compositeMicer Dent
2014-11-14Implanty - Innowacje, Konfrontacje, KomplikacjeWydawnictwo Kwitesencja
2014-10-10Kurs implantologiczny AIC: diagnostyka, planowanie , implantacja, koronaOsstem Implany
2014-10-03Choroby ślinianek: rozpoznawanie, różnicowanie i leczenieMedyczne Centrum Kształcenia Podypolomowego UJ
2014-03-08Sesja Implantologiczna. Klub Aktywnego Implantologa PSI - KrakówPSI
2014-03-085 Kongres Bego Implant SystemDenon Dental
2014-02-28New horizons in orthognatic surgeryFerrara, Cona - Italy
2013-12-13Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczneNaczelna Izba Lekarska

Galeria certyfikatów