fbpx

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w OptimDent lub niniejszej stronie (na dole).
2. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:
  • wyłącznie do wglądu,
  • w postaci kserokopii,
  • w postaci odpisu,
  • w postaci uwierzytelnionej kserokopii,
  • przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail,
  • na elektronicznym nośniku danych.
3. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.
4. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 10,34 zł[1],
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,36 zł[1],
  • dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 2,07 zł[1].

[1]  Wysokość opłaty ustalona na dzień 02.01.2020 r.

Udostępnienie pierwszej kopii dokumentacji medycznej jest bezpłatne.

5. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie.
6. Dokumentacji medycznej udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.
7. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce.

Wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do OptimDent lub przesłać skan na info@optimdent.pl
Call Now Button